Aplikacje webowe
Rolnictwo

RegAgri Explorer

RegAgri case study 300.codes

Potrzeba

Stosunkowo szybkie wdrożenie nowej funkcjonalności RegAgri Explorer na portalu Agronomist, w celu:
  • pokazania potencjału sekwestracji węgla w glebie użytkowanej rolniczo
  • przedstawienia potencjału generowania kredytów węglowych
  • pokazania wpływu stosowania praktyk regeneracyjnych, które mają realny wpływ na rolnictwo

Cele i wyzwania tego projektu zostały zidentyfikowane podczas warsztatów Design Sprint, które zwieńczone zostały implementacją przygotowanego prototypu. Realizacja projektu w wersji MVP trwała jedynie 2 tygodnie.

Dzięki sprawnemu wdrożeniu mogliśmy zaprezentować narzędzie na ChangeNOW – największym na świecie wydarzeniu dla naszej jedynej planety, które odbyło się w Paryżu (19-21 maja 2022). Zobacz więcej w materiale video 👇

RegAgri case study 300.codes

Rozwiązanie

Pre-Work

W pierwszym etapie weszliśmy w buty użytkownika końcowego poprzez realizację przygotowanego scenariusza. Każdy z uczestników otrzymał swoją rolę i wskazówki do niezależnego doświadczania i rejestrowania najważniejszych punktów styku użytkownika końcowego, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z narzędzia. Zadaliśmy sobie kluczowe pytania:

  • Kto jest naszym odbiorcą?

  • Jaka jest jego sytuacja?

  • Jakie może mieć problemy?

Introduction

Następnie przeprowadziliśmy research, aby lepiej zgłębić potrzebę użytkownika. Dzięki ćwiczeniu HMW (How Might We) zdefiniowaliśmy główne wyzwanie projektowe. Ponadto, staraliśmy się wypisać zarówno korzyści jak i największe bolączki użytkownika.

Define & Ideate

Na tym etapie byliśmy już świadomi najważniejszych potrzeb i bolączek użytkownika końcowego dlatego też z łatwością mogliśmy skupić się na zdefiniowanym wyzwaniu projektowym. Podczas przeprowadzonych sesji deep workingowych skoncentrowaliśmy się na:

  • tworzeniu pomysłów – nie zważając na ich wykonalność,

  • maksymalizacji korzyści użytkownika,

  • analizie technologii i szczególnych zachowaniach ludzi w obszarze branży rolniczej,

  • najlepszych praktykach i standardach projektowych.

Efektem końcowym było wybranie pomysłu cechującego się największym potencjałem, który został rozwijany w kolejnym etapie, a także przygotowanie scenariusza działania narzędzia.

Prototype & Testing

Celem tego etapu było szybkie, tanie, proste opracowanie prototypu i zweryfikowanie go zarówno klientem, jak i ekspertem posiadającym szeroką wiedzę w zakresie potencjału sekwestracji gleby. Kolejno, w krótkich sesjach i na podstawie scenariusza testów, narzędzie było przez nas udoskonalane i poprawiane w czasie trwania procesu projektowego. Mówiąc w skrócie – tworzenie innowacji wymaga wielu iteracji.

Wrap up

Dla całego zespołu był to najważniejszy moment w procesie. Po przeprowadzonych testach mieliśmy już wiedzę jakie funkcje i działanie jest zgodne z oczekiwaniami klienta. Zespół projektowy dokonał podziału zakresu całego narzędzia dzięki matrycy MOSCOW, określając krytyczne ścieżki i absolutnie wymagany zakres funkcjonalności do zrealizowania.

W efekcie całego procesu przygotowaliśmy wymagania produktowe i IT, a także roadmapę wdrożenia. Dzięki temu byliśmy gotowi do implementacji narzędzia na portalu Agronomist i ostateczną weryfikację z użytkownikiem końcowym.

Rezultat

Rezultatem procesu tworzenia narzędzia RegAgri Explorer jest cyfrowe wykorzystanie modelu pokazujące potencjał sekwestracji węgla w glebie użytkowanej rolniczo i potencjał do generowania kredytów węglowych. Przedstawienie w użytecznej i czytelnej formie formularza dla użytkowników mobilnych.

Zespół programistyczny 300.codes brał udział w pracach nad portalem Agronomist. Z przyjemnością mogę stwierdzić, że 300.codes wywiązało się ze swoich zobowiązań z należytą starannością, w pełni realizując warunki umowy. Prace przebiegły szybko i przy zachowaniu wysokich standardów jakości. Z przyjemnością polecam 300.codes jako sprawdzonego i niezawodnego partnera.

Katarzyna Wielgosz
Katarzyna Wielgosz, Project Manager, BNP Paribas Bank Polska S.A.
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/bonduelle.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/poly.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/betsson.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/plenti.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/vistula.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/grohe.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/darnatury.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/immergas.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/bnp_paribas.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/uber.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/swps_logo.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/pwc.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/porsche.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/veoli_botanica.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/swiss_krono.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/Hoffmann-La_Roche_logo-1.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/mondi.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/elektrownia.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/romet.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/cima.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/tutlo.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/magdabutrym-1.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/jan.svg

Dołącz do naszych zadowolonych klientów