IT & digital consulting
Odzież i moda

Obsessive consulting

Potrzeba

Celem Obsessive była weryfikacja dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, a następnie consulting w zakresie wyboru nowej platformy, która byłaby w stanie skutecznie realizować postawione cele biznesowe.

Rozwiązanie

Prowadzenie sesji warsztatowych i konsultacji mających na celu zdiagnozowanie:
• mierzalnych celów biznesowych
• wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu
• ryzyk projektowych wraz ze sposobem ich mitygacji
• kryteriów mierzenia sukcesu po wdrożeniu
• otoczenia konkurencyjnego
• grup interesariuszy i ich wpływu na projekt na poszczególnych etapach prac
• procesów biznesowych, które powinien obsłużyć nowy system

Rezultat

Dokumentacja prezentująca komplet informacji przedstawiających perspektywę biznesową Obsessive, wnioski z warsztatów, a także ostateczne rekomendacje dalszych działań w oparciu o framework spełniający wymagania biznesowe wraz z wynikiem analizy rynkowej i uzasadnieniem.

https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/bonduelle.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/poly.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/betsson.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/plenti.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/vistula.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/grohe.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/darnatury.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/immergas.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/bnp_paribas.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/uber.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/swps_logo.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/pwc.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/porsche.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/veoli_botanica.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/swiss_krono.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/Hoffmann-La_Roche_logo-1.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/mondi.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/elektrownia.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/romet.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/cima.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/tutlo.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/magdabutrym-1.svg
https://api.300.codes/wp-content/uploads/2023/09/jan.svg

Dołącz do naszych zadowolonych klientów