300 Codes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich Innowacja produktowa w postaci narzędzia do zarządzania finansami projektów i firmy oraz mierzenia efektywności organizacji (Octopus) poprzez wdrożenie wyników prac B+R w 300.codes Sp. z o.o

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności wnioskodawcy na rynku krajowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi elektronicznej w zakresie wsparcia w działalności i prowadzenia projektów dla firm sektora MSP.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 190 000,00zł