Delivery

Praktyczne porady dotyczące przeprowadzania odbiorów UAT

Łukasz Sekuła
2 min czytania

Proces User Acceptance Testing (UAT) – istotny etap w procesie projektowania i tworzenia stron internetowych, weryfikuje oczekiwania użytkowników z założeniami. Poniżej kilka kluczowych elementów, które powinny towarzyszyć w tym procesie.

Testy UAT są przeprowadzane głównie przez rzeczywistych użytkowników produktu. Skupiają się na użytkowniku końcowym, a celem jest przetestowanie technicznych aspektów produktu. W grę wchodzi upewnienie się, że produkt rzeczywiście działa i odpowiada wymaganiom biznesowym.

Grupa testerów może być dobrana z wielu źródeł, na które mogą składać się testerzy wewnętrzni, rzeczywiści użytkownicy wdrożonego produktu lub jego poprzedniej wersji, analitycy biznesowi, konsultanci lub zewnętrzne (wynajęte) wyspecjalizowane firmy.

Można ich podzielić na grypy, z których część będzie odpowiedzialna na testy alfa, a więc testy początkowe, które skupiają się na spełnieniu przez produkt założeń biznesowych i testerów beta. Ci uwagę skupiają na prawidłowym działaniu produktu.
Dzięki temu zespół zdobywa wiedzę o całym zakresie funkcjonowania produktu. Otrzymuje nie tylko listę zgłoszonych błędów i efektów, ale także rozwiązań, o których nie było mowy w początkowych etapach projektowych.

Może się zdarzyć, że użytkownicy końcowi testując produkt, mogą znaleźć ulepszeń w testowanym oprogramowaniu. Jest to niezwykle ważne pod kątem biznesowym. Przede wszystkim tworzy korzyści finansowe – dalszy rozwój i wspieranie produktu. Ponadto stawia kolejne wyzwania przed zespołem programistycznym. Produkt nie będzie tylko utrzymany na ustalonym poziomie, ale także rozwijany, co może przekładać się na wysokie morale zespołu.

UAT wymaga prac organizacyjnych i przygotowawczych, aby był skuteczny. Warto je usystematyzować i określić w kilku zwięzłych punktach:

  1. Unikaj straty czasu poprzez określenie jasnych celów i oczekiwań od zespołu dokonującego UAT. Określ co dokładnie ma być przetestowane. Wprowadź spotkania demonstracyjne działających rozwiązań, aby już na samym początku określić, czy rozwiązują problemy dla biznesu. Opowiedz przy tym na co zwrócić uwagę podczas testowania. Jest to istotne, bo produkt już we wcześniejszych etapach był testowany wewnętrznie, więc nie warto dublować testów.
  2. Przygotuj plan testów i scenariusze testowe, do których użytkownicy będą się odnosić podczas testów. Scenariusze powinny być oparte na rzeczywistych przypadkach użycia i obejmować wymagania biznesowe, o których była mowa w pkt 1. Plan testów UAT pomoże utrzymać wszystkich w zgodzie z tymi samymi celami i wizją. Będąc głównym dokumentem, zawiera wszystkie informacje dotyczące tego, co będzie testowane, przez kogo i w jaki sposób, a także kryteria wejścia/wyjścia.
  3. Zapewnij kryteria wejścia. Są to warunki określające miejsce, w którym produkt jest gotowy do testowania. Dodatkowo przygotuj zespół programistyczny, który będzie w stanie naprawić zgłaszane błędy lub zobowiązująco wycenić czasowo ich naprawę. Istotne przy tym będzie zapewnienie przez nich stabilności testowanego systemu, aby było dostępny przez cały okres przeprowadzania UAT.
  4. Dbaj o przejrzyste i łatwe do zrozumienia opisy testów. Unikaj skomplikowanych sformułowań lub zbyt technicznych opisów.
  5. Udostępnij narzędzie do zgłaszania uwag, które można podzielić na błędy i ulepszenia. Przy tym pamiętaj o nadawaniu im priorytetu, który jasno będzie wynikał w planu testów.
  6. Napraw błędy i przetestuj ponownie. Proces ten powinien jasno wynikać z wpływających raportów z UAT. Każdy z nich powinien być skomentowany bądź wdrożony do systemu zarządzania zgłoszeniami. Po naprawieniu błędów przetestuj je ponownie, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Po spełnieniu kryteriów akceptacji i zatwierdzeniu przez recenzentów następuje ostateczna decyzja akceptacyjna o gotowości wyrobu do produkcji.

Na każdym z wyżej wymienionych punktów mogą pojawić się niedociągnięcia. Ich źródłem prawdopodobnie będzie brak odpowiedniej ilości czasu bądź presja biznesowa na wprowadzenie produktu. W takim przypadku dobrze jest zwiększyć ilość spotkań i nastawić się na zintensyfikowaną komunikację w zespołach.

Łukasz Sekuła
QA Engineer

Porozmawiajmy o Twoim projekcie